3 years ago - Translate

Mọi người hãy kể ngày đầu tiên làm việc tại Nichietsu nhé.
Dù tốt hay xấu cũng OKay =)))