Nichietsu Confession Cover Image
Nichietsu Confession Profile Picture
Nichietsu Confession
@nicconfession
16 people like this

Hôm nay lại mưa.
Y hệt hôm qua, mà hôm qua là đá banh, đội 40, đi được 4. Chắc khẩu nghiệp 36 đứa kia quá.
#confessionnic #post1

About

Thú tội đi anh em. Hay nói xấu sếp cũng đc.