2 years ago - Translate

Trận đấu mang tính lịch sử
Có tái chiến ko mn
#lol , #nic

image